Vážení, vítejte na internetových stránkách www.wpb-capital.cz,

které jsou dle platných Stanov družstva WPB Capital, spořitelní družstvo v likvidaci, IČ: 25780450, se sídlem Kamenná 835/13, Štýřice, 639 00 Brno, (dále jen „družstvo“), internetovými stránkami družstva.

Družstvo aktuálně není držitelem domény www.wpb-capital.cz, vzhledem k tomu, že likvidátor družstva nechal tuto doménu expirovat. Stávající držitel domény www.wpb-capital.cz umožnil zveřejnit tyto prezentované informace. Představenstvo družstva upozorňuje, že stránky www.wpb.cz, využívané likvidátorem družstva JUDr. Jiřím Švihlou, nejsou internetovými stránkami družstva v souladu se Stanovami družstva.

Oznámení představenstva WPB Capital, spořitelní družstvo v likvidaci, členům družstva

Představenstvo WPB Capital, spořitelní družstvo v likvidaci, oznamuje členům družstva, že v souladu se Stanovami WPB Capital, spořitelní družstvo v likvidaci, připravuje členskou schůzi družstva, ke které je však potřebná součinnost likvidátora družstva. Jakmile představenstvu a dalším orgánům družstva likvidátor poskytne zákonnou součinnost a bude stanoven termín členské schůze, tento termín, jakožto i pozvánka na danou členskou schůzi budou v souladu se Stanovami zveřejněny na internetových stránkách www.wpb-capital.cz.

Představenstvo WPB Capital, spořitelní družstvo v likvidaci