Vážení, vítejte na internetových stránkách www.wpb-capital.cz,

které jsou dle platných Stanov družstva WPB Capital, spořitelní družstvo v likvidaci, IČ: 25780450, se sídlem Kamenná 835/13, Štýřice, 639 00 Brno, (dále jen „družstvo“), internetovými stránkami družstva.

Družstvo aktuálně není držitelem domény wpb-capital.cz, vzhledem k tomu, že likvidátor družstva nechal tuto doménu v rámci likvidace expirovat. Stávající držitel domény umožnil zveřejnit prezentované informace. Představenstvo družstva upozorňuje, že stránky www.wpb.cz, využívané likvidátorem družstva JUDr. Jiřím Švihlou, nejsou internetovými stránkami družstva v souladu se Stanovami družstva.

 

Oznámení představenstva WPB Capital, spořitelní družstvo v likvidaci, členům družstva

Představenstvo WPB Capital oznamuje členům družstva, že dne 15.6.2018 vyhlásil Městský soud v Praze rozsudek, jímž zrušil rozhodnutí bankovní rady České národní banky, kterým došlo 19.6.2014 k pravomocnému odnětí povolení působit jako družstevní záložna. Rozsudek Městského soudu byl dne 21.2.2019, po napadení rozsudku ze strany ČNB kasační stížností, zrušen Nejvyšším správním soudem a věc byla vrácena Městskému soudu k dalšímu řízení. O dané věci, tj. o nezákonnosti odnětí povolení k činnosti WPB Capital, se tak bude znovu rozhodovat. Představenstvo v souladu se Stanovami WPB Capital, spořitelní družstvo, připravuje členskou schůzi družstva, kterou však není možné svolat bez součinnosti s likvidátorem, jenž žádosti o tuto součinnost po dobu likvidace družstva opakovaně nereflektoval.

Jakmile bude stanoven termín členské schůze, tento termín, jakožto i pozvánka na členskou schůzi budou v souladu se Stanovami zveřejněny na těchto stránkách.

Představenstvo WPB Capital, spořitelní družstvo v likvidaci